Belleflamme et Verviers basculent en R1

Il y aura bien des montants et des descendants en nationale.

Comme depuis le début de la crise, c’est l’aile flamande de la fédération qui dicte le calendrier et vient d’annoncer être tombée sur un accord. Un système de calcul a été adopté afin de faire émerger un nouveau classement aussi juste que possible compte-tenu des circonstances particulières (tous les matchs n’ayant pas été joués et toutes les équipes ne comptabilisant pas le même nombre de rencontres).

Concrètement, Basketbal Vlaanderen annonce qu’il n’y aura aucun titre de champion décerné cette saison mais qu’il y aura bien des montées et des descentes en fonction des nouveaux classements établis. Verviers en TDM2A et Belleflamme en TDM2B sont directement concernés et devraient rejoindre l’échelon inférieur.

Il est logique d’envisager que l’AWBB – qui devra vraisemblablement fournir un ou plusieurs montants de régionale une – adopte un système équivalent ou s’approchant de celui choisi par la fédération flamande.

Une nouvelle qui devrait ravir le cercle verviétois et son futur entraineur Quentin Desert alors que Belleflamme sera ambitieux en R1 la saison prochaine avec un effectif qui aura de l’allure.

Voici la formule adoptée pour établir le nouveau classement:

1. Coefficient de base : nombre de points acquis divisé nombre de matches joués.
2. Ce coefficient est multiplié par le nombre de matches restant à jouer.
3. Le résultat de cette multiplication est ajouté au nombre de points acquis.
4. Le résultat de cette addition donne le nouveau classement final définitif pour les séries de TDM1 et TDM2.

Pour les amoureux de la langue de Vondel, voici le communiqué dans son intégralité.

« Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen reeds om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

De actuele uitzonderlijke toestand maakt dat de competitie niet volledig betwist afgewerkt kan worden. Bovendien hebben de teams in quasi alle reeksen waar de regels van stijgen en dalen van toepassing zijn, geen identiek aantal wedstrijden gespeeld of tweemaal dezelfde tegenstander ontmoet.

De Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen wordt hierbij geconfronteerd met een situatie van overmacht en neemt dan ook op een transparante en duidelijke manier verantwoordelijkheid om de eindrangschikkingen te bepalen.

Principes voor stijgen & dalen

De volgende principes zijn van toepassing op de reeksen die in aanmerking komen voor stijgen en dalen:

  1. Er worden geen kampioenstitels uitgereikt. We spreken enkel over stijgers en dalers.
  2. Er wordt gekeken naar de volgende principes:
  • We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag, niet de gemaakte of toegelaten doelpunten.
  • Dat gemiddelde wordt vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten.
  • Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die geldt als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers.
  • Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden. »